HOME > Voice Library > 극회원목록
  Home > 목소리자료실 > 검색 조건
 
 
박인선 / 여
기수 : 12기
생일 : 10. 12
이메일 : inseon12@hanmail.net
한마디 :

제목 날짜
10대미만 2015-03-05 12:28:57
10대초~중 / 개구쟁이 남아 2 2015-03-05 12:28:46
10대초~중 / 개구쟁이 남아 2015-03-05 12:28:34
10대초~중 / 귀여운,명랑한 여아 2015-03-05 12:28:15
10대초~중 / 똑똑,잘난척 여아 2015-03-05 12:27:58
10대초~중 / 욕심많은 남아 2015-03-05 12:27:42
30~40대 / 자상한 2015-03-05 12:27:27
광고멘트 2015-03-05 12:27:12
VJ타입 2015-03-05 12:27:01
진행 2015-03-05 12:26:52
 
1 2
출연작

애니메이션
      개구리 왕눈이-아롬이/ 프란다스의 개-폴/ 신기한 스쿨버스-팀/
                      니코의 세상-플레피/ 심슨가족(밀 하우스)/ 미운오리 새끼 페오-토르퐁/
                      천사들의 합창-마르셀리나/ 꼬마 거북 플랭클린-똑기/ 사랑의 학교/ 
                      파워퍼프 걸-미치/ 루시의 꿈나라 이야기-기글 

라디오            책 나라 여행, 왜 그럴까요? - 진행  

             

광고               딤채(출연)